KIKP2010 Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kirjoittaminen samanaikaisesti taidollisena, tieteellisenä ja taiteellisena oppiaineena. Kirjoittamisen opintojen yhteisö ja toimintatavat. Kirjoittaminen prosessina ja palautetaidot. Kirjoittamisen perustaidot: kerronta, rytmi, dialogi, havainnointi ja aistivoimaisuus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • hyödyntää eri kirjoittamisen lajeille yhteisiä perustekniikoita
  • tarkastella kirjoittamista sekä yhteisöllisenä että yksilöllisenä toimintana
  • ymmärtää palauteprosessin sekä osaa antaa ja vastaanottaa palautetta kirjoittamisensa tueksi
  • kirjoittaa tieteenalalle ominaisen esseen
  • rakentaa oman opiskelusuunnitelmansa ja asettaa tavoitteita opiskelulleen.

Lisätietoja

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Esitietojen kuvaus

Erillisen haun ja valinnan kautta hyväksytyt.

Oppimateriaalit

Blomberg, K. 2013. Yksinäisyys X yhteistyö. Tuli & Savu 72 (Kollaboraatio, 25–34). pdf

Jaakkola, M. 2013. Hyvä journalismi. Käytännön opas kirjoittajille. Helsinki: Kansanvalistusseura, 53–64. pdf

Kivikoski, S. 2017. Anna hyvän kiertää. Luettu 19.3.2020.
http://kirjoittajanmatkassa.blog.jyu.fi/2017/02/anna-hyvan-kiertaa.html

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Gaudeamus. Löytyy e-kirjana JYKDOKista.

Kuuskorpi, T. 2014. Yhdessä luovuksissa. Teoksessa Karjula, E. (toim.). Kirjoittamisen taide ja taito. Jyväskylä: Atena, 201–233. pdf

Lintunen, J. 2012. Dramaturgian perusteita. Opetusmoniste. pdf

Peltonen, U. 2016. ”Nippu” ja lupa tappaa. Luettu 19.3.2020.
http://kirjoittajanmatkassa.blog.jyu.fi/2016/03/nippu-ja-lupa-tappaa.html

Peltoniemi, J. 2018. Esitettäväksi kirjoittaminen. Kommunikointia itseilmaisun sijaan. Teoksessa Numminen, K., Kilpi, M. & Hyrkkänen, M. 2018. Dramaturgiakirja. Kaikki järjestyy aina. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 68, 69–80. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-353-006-5

Rauvola, V. 2019. Pieni sanakirja kustantamisesta. Parnasso 3/2019, 40–44. pdf

Suvanto, K. 2017. Kirjoittamisen perustaitoja -video.

Säkö, M. (toim.) 2012. Moninaiset työnkuvat. Teoksessa Salminen & Snicker (toim.) Jumalainen näytelmä. Dramaturgisia työkaluja (287–303). Helsinki: Like. pdf

Toivio, M. 2014. Vuorovaikutus runon kirjoittamisessa. Teoksessa Parkko, T. (toim.) Runon vapaus. Syventävä opas runon kirjoittamiseen ja lukemiseen. Helsinki: Avain, 159-181.


Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkokurssi (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Reaaliaikainen lähiopetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Reaaliaikainen lähiopetus (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus