KEMY1001 Keittiön kemiaa (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kemian laitos
Järjestävä organisaatio:
Kemian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kemian opiskeluun yliopistossa tutustuttava kurssi.

Kuvaus

Kurssilla tutustutaan arjessa havaittaviin kemian ilmiöihin valikoitujen sisältöjen avulla. 

Osaamistavoitteet

Opiskelija havaitsee käytännön töiden kautta arjessa tuttuja kemiallisia ilmiöitä ja oppii niiden taustalla olevan teoreettisen tiedon. Tutustuminen keittiökemian kokeellisiin töihin ja kemian sisältöjen oppiminen töiden pohdinnan kautta. Kokeellisen työskentelyn taitojen kehittyminen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • osaa havaita arjessa kohdattavia kemiallisia ilmiöitä ja osaa yhdistää ne kemian sisältöihin
  • osaa toteuttaa kokeellisen työn ja tehdä havaintoja
  • on parantanut valmiuksiaan luonnontieteiden opiskeluun.

Lisätietoja

Kurssi suoritetaan itsenäisesti verkkokurssina. 

Maksuton opintojakso JYU:n tutkinto-opiskelijoille. Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat oheisen linkin kautta: KEMY1001 Keittiön kemiaa — Ilmoittaudu opintoihin — Avoin yliopisto — Jyväskylän yliopiston opinto-opas (jyu.fi)

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssi suoritetaan läpäisemällä verkkoympäristössä suoritettavat tehtävät sekä itsenäisesti kotona suoritettavat kokeelliset työt.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kurssi suoritetaan itsenäisesti verkkokurssina. 

Opetus