JSBY4140 Vastuullisuusosaamisen soveltaminen työelämässä (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Vastuullisuusosaamisen soveltamisen jaksolla arvioit kehittymistäsi, syvennät ymmärrystäsi ja pohdit teemojen mahdollisuuksia tulevaisuuden työelämässä.

Kuvaus

Opintojaksolla sovelletaan Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä -opintokokonaisuudessa opittua työelämän tilanteisiin. Opiskelija arvioi vastuullisuusosaamisensa kehittymistä ja tarkastelee kestävän kehityksen teemoja eri näkökulmista. Opintokokonaisuuden henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaiset opinnot muodostavat teoreettisen ja käytännöllisen pohjan jakson arviointi- ja pohdintatehtäville.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

· ymmärtää vastuullisuuden ja kestävän kehityksen eri osa-alueiden merkityksen työelämässä

· soveltaa eri opintojaksoilla oppimiaan sisältöjä käytännössä

· arvioida opintokokonaisuudessa opittujen sisältöjen merkitystä työelämässä

· arvioida opintokokonaisuudessa opittua oman työnsä/uransa näkökulmasta/omaa kiinnostusta vastuullisuuden ja kestävän kehityksen parissa työskentelyyn

· pohtia oman osaamisensa kehittymistä

· tunnistaa vastuullisuuteen liittyviä oppimistarpeita tulevaisuuden työelämässä 

Lisätietoja

Opintojaksolla tarkasteltavat asiasisällöt liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 4 Hyvä koulutus, 5 Sukupuolten tasa-arvo, 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, 10 Eriarvoisuuden vähentäminen, 11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt, 12 Vastuullista kuluttamista, 13 Ilmastotekoja, 16 Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta, 17 Yhteistyö ja kumppanuus.

Esitietojen kuvaus

Opintojakso on pakollinen Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä -opintokokonaisuutta suorittaville, ja se suoritetaan opintokokonaisuuden viimeisenä opintojaksona.

Oppimateriaalit

· Opintojaksolla ilmoitettava materiaali, kuten jakson teemoja koskeva ajankohtainen keskustelu ja tutkimus

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tehtävät kurssin aikana
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Ei julkaistua opetusta