JSBY4110 Johdanto vastuulliseen työelämään (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Työelämä tarvitsee vastuullisuuden ja kestävän kehityksen ammattilaisia. Jaksolla opit keskeiset käsitteet, arvioit osaamistasi ja suunnittelet tulevia opintoja

Kuvaus

Opintojakso johdattelee vastuullisuusajatteluun työelämässä. Opiskelija perehtyy vastuullisuuden ja kestävän kehityksen sekä vastuullisen liiketoiminnan ja taloustieteen peruskäsitteisiin sekä tarkastelee ihmistä vastuullisena toimijana työelämässä. Lisäksi opiskelija laatii opintokokonaisuuden suorittamiseksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman oman kiinnostuksensa ja tarpeidensa pohjalta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tunnistaa vastuullisuuden ja kestävän kehityksen keskeiset peruskäsitteet ja lähtökohdat
  • tunnistaa ja arvioida omaa osaamistaan ja kiinnostustaan vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen
  • arvioida omia osaamistarpeitaan työelämässä vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen
  • tunnistaa tulevaisuuden osaamistarpeita erilaisissa työympäristöissä vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen
  • tunnistaa työelämän ilmiöiden yhteyksiä globaaleihin haasteisiin sekä ymmärtää näiden monitieteisen luonteen
  • tehdä opintokokonaisuuteen liittyviä valintoja oman osaamisen kehittämisen ja työelämän tarpeiden lähtökohdista

Lisätietoja

Opintojakso on pakollinen Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä -opintokokonaisuutta suorittaville, ja se suoritetaan opintokokonaisuuden ensimmäisenä opintojaksona.

Opintojaksolla tarkasteltavat asiasisällöt liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 4 Hyvä koulutus, 5 Sukupuolten tasa-arvo, 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, 10 Eriarvoisuuden vähentäminen, 11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt, 12 Vastuullista kuluttamista, 13 Ilmastotekoja, 16 Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta, 17 Yhteistyö ja kumppanuus.

Oppimateriaalit

· Opetustallenteet sekä opettajan ilmoittamat materiaalit

Suoritustavat

Ei suoritustapoja