JSBY1250 Taulukkolaskenta ja tietokannat (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Taulukkolaskentaohjelmien peruskäyttö sekä tietokantojen perusteet käytännön soveltajan kannalta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee taulukkolaskentaohjelmistojen peruskäytön
- osaa soveltaa taulukkolaskentaohjelmistoja talousmatemaattisten ongelmien ratkaisemiseen
- ymmärtää mitä tietokannat ovat ja osaa tuottaa ja hakea tietoa erilaisista valmiista tietokannoista

Lisätietoja

Varsinainen opetus periodissa 4. Muina aikoina itsenäinen opiskelu kurssimateriaalien avulla ja suorittaminen ohjeistuksen mukaisesti.

Esitietojen kuvaus

JSBY1220 Talousmatematiikka 1 on hyödyllinen. Mikäli tietokoneen peruskäyttöön tarvitaan harjoitusta, niin suositellaan myös kurssia ITKP1010 Digitaalisen osaamisen perusteet.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan tarvittaessa kurssin yhteydessä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Kotitehtävät ja tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus