JSBY1220 Talousmatematiikka 1 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Säännölliset lukujonot ja niiden sovellukset korko- ja lainalaskentaan, matriisilaskennan perusteet ja lineaarinen optimointi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee tyypillisimmät korko- ja lainalaskut ja havaitsee näiden yhteydet säännöllisiin lukujonoihin
- hallitsee matriisien peruskäsitteet ja peruslaskutoimitukset, osaa laskea determinantin ja käänteismatriisin ja pystyy ratkomaan yhtälöryhmiä  matriisien avulla
- osaa ratkaista kahden muuttujan lineaarisia optimointiongelmia

Lisätietoja

Varsinainen opetus periodissa 2. Muina aikoina itsenäinen opiskelu kurssimateriaalien avulla ja suorittaminen tenttimällä.

Lopputenttejä järjestetään tasaisin väliajoin ympäri vuoden.

Esitietojen kuvaus

Ei varsinaisia esitietovaatimuksia. Mikäli aiemmista matematiikan opinnoista on kauan tai tarvitsee lisäharjoitusta, niin JSBY1210 Matematiikan kertauskurssi (tai vastaavat opinnot) on suositeltava.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Kaija Häkkinen: Matematiikan peruskurssi, luku 2 (matriisiosuus).
Muu materiaali kerrotaan kurssin aikana tai voi kysyä luennoitsijalta.

Kirjallisuus

  • Häkkinen Kaija, Matematiikan peruskurssi, mikä tahansa painos; ISBN: 951-39-0391-5

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Harjoitustehtävät ja tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus