JSBY1210 Matematiikan kertauskurssi (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla käsitellään käytännön soveltajan kannalta keskeisimpiä lukion pitkän matematiikan sisältöjä.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa ratkaista tavanomaisimpia yhtälöitä, yhtälöpareja ja epäyhtälöitä
- tunnistaa ja osaa käsitellä perusfunktioita ja osaa hahmotella niiden kuvaajia
- hallitsee derivoinnin ja integroinnin alkeet
- osaa minimoida ja maksimoida yhden muuttujan polynomimuotoisen funktion

Lisätietoja

Varsinainen opetus periodissa 1. Muina aikoina itsenäinen opiskelu kurssimateriaalien avulla ja suorittaminen tenttimällä.

Lopputenttejä järjestetään tasaisin väliajoin ympäri vuoden.

Esitietojen kuvaus

Ei esitietovaatimuksia.

Oppimateriaalit

Mikä tahansa lukion pitkän matematiikan oppikirjasarja.
Kaija Häkkinen: Matematiikan propedeuttinen kurssi (kirja tai verkkomoniste)
Muu materiaali kerrotaan kurssin aikana tai voi kysyä luennoitsijalta.

Kirjallisuus

  • Häkkinen Kaija, Matematiikan propedeuttinen kurssi, mikä tahansa painos; ISBN: 951-39-0300-1

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Harjoitustehtävät ja tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus