JSBY1230 Talousmatematiikka 2 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Differentiaali- ja integraalilaskentaa sovelluksineen yhden muuttujan funktioille. Useamman muuttujan funktioiden differentiaalilaskentaa sovelluksineen. Differentiaaliyhtälöiden alkeet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee yhden muuttujan funktioiden tavallisen ja implisiittisen derivoinnin sovelluksineen
- hallitsee yhden muuttujan funktioiden perusintegroinnin, osittaisintegroinnin sekä muuttujanvaihtomenetelmän sovelluksineen
- hallitsee useamman muuttujan funktioiden osittaisderivoinnin
- osaa soveltaa derivointia erilaisten ääriarvotehtävien ratkaisemiseen
- osaa ratkaista yksinkertaisia differentiaaliyhtälöitä

Lisätietoja

Varsinainen opetus periodissa 3. Muina aikoina itsenäinen opiskelu kurssimateriaalien avulla ja suorittaminen tenttimällä

Lopputenttejä järjestetään tasaisin väliajoin ympäri vuoden.

Esitietojen kuvaus

Lukion pitkä matematiikka, josta kirjoitettu E tai L. Muissa tapauksissa suositellaan vahvasti JSBY1210 Matematiikan kertauskurssia.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Kaija Häkkinen: Matematiikan peruskurssi (luvut 3-5).
Muu materiaali kerrotaan kurssin aikana tai voi kysyä luennoitsijalta.

Kirjallisuus

  • Häkkinen Kaija, Matematiikan peruskurssi, mikä tahansa painos; ISBN: 951-39-0391-5

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Harjoitustehtävät ja tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus