ITKP0008 Kvanttilaskennan aakkoset - osa A (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Kuvaus

Opintojakso on johdatus kvanttilaskentaan. Opintojaksolla keskitytään olennaisiin peruskäsitteisiin, joita tarvitaan kvantti-informaation ja kvanttilaskennan ymmärtämiseksi. Viisi opintojakson aihealuetta ovat kvanttifysiikka, satunnaisuus ja todennäköisyys, informaatio, porttilaskenta sekä kvanttiporttilaskenta. 

Opintojakso on ensimmäinen kolmiosaisesta kokonaisuudesta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

1) ymmärtää fysiikan käsitteet tila ja mittaus 

2) ymmärtää fysiikan yhteyden informaation prosessointiin 

3) osaa tulkita todennäköisyysjakauman kvanttimittauksen lopputuloksena 

4) tuntee porttilaskennan ja kvanttiporttilaskennan periaatteet sekä ymmärtää näiden erot 

5) tuntee tavanomaisia kvanttiportteja sekä osaa muodostaa näistä piirejä.

Lisätietoja

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti, kokonaisuudessaan verkossa ja oman aikataulun mukaan.

Esitietojen kuvaus

Ei esitietovaatimuksia.

Oppimateriaalit

Opintojakson kaikki materiaali on saatavilla opintojakson TIM-sivulta.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opintojakso suoritetaan itsenäisesti TIM-oppimisympäristössä interaktiivisia tehtäviä tehden. Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien tehtävien tekemistä.
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu verkossa oleviin kysymyksiin ja tehtäviin. Hyväksytty suoritus edellyttää kysymyksiin vastaamista ja tehtävien tekemistä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus