ITAP5002 Italian kieli ja kulttuuri 3 (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja tentti tai muu käytännön työ sopimuksen mukaan.

Sisältö

Perehtyminen italian kielen perussanastoon ja rakenteisiin.
Eurooppalainen viitekehys A2-B1

Italian tapakulttuuria

Oppimateriaalit

Kursilla ilmoitettava materiaali.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen

Osallistuttava 80%:iin opetuksesta.
Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Osaamistavoitteet

Kurssi on tarkoitettu erityisesti niille opiskelijoille, jotka haluavat valmentautua ja osallistua italian kielen sivuaineen valintakokeeseen. Tavoitteena on syvällisempi perehtyminen italian kielioppiin ja kielen rakenteisiin.

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää kirjoitettua ja puhuttua tekstiä tutuista aihepiireistä
- kykenee perustasolla ilmaisemaan itseänsä italiaksi

- kykenee vertailemaan suomalaista ja italialaista tapakulttuuria
- osaa verrata ja erotella suomalaisen ja italialaisen sosiaalisen kanssakäymisen eroavaisuuksia ja osaa arvioida kommunikointitilanteita

- osaa hyödyntää italiankieltä työssä ja opiskelussa

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- ryhmätyötaidot
- kyky vertailla omaa ja muiden todellisuutta
- kyky ilmaista mielipiteitä italiaksi
- kyky ilmaista itseään viestintätilanteeseen sopivalla tavalla
- kyky työskennellä ryhmässä yhteistoiminnallisesti
- kyky sitoutua aikatauluun, työtapoihin ja opettajan asettamiin tavoitteisiin

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia
Ei julkaistua opetusta