ITAA132 Italian kirjallisuus 2 (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Italian keskiajan ja renessanssin kirjallisuus.

Suoritustavat

Joko kontaktiopetus sekä essee tai tentti tai kirjatentti. Teosten omakohtainen tuntemus ja analysointi kielen ja sisällön kannalta.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus/essee

Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti:
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa kyseisten aikakausien kulttuurihistoriaa ja aatehistoriaa.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa Italian kirjallisuuden historian pääpiirteet alkujuurilta 1500-luvulle saakka
  • tuntee opiskellun aikakauden tärkeimpien kirjailijoiden elämän ja teokset, sekä osaa yhdistää ne historialliseen, poliittiseen ja maantieteelliseen kontekstiin
  • osaa tunnistaa eri kirjallisuuslajien tunnuspiirteet


Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
  • kyky tunnistaa ja omaksua kulttuurieroja
  • kyky hahmottaa erilaisia näkökulmia todellisuudesta
  • vuorovaikutustaidot
  • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

Pakolliset esitiedot

Kirjallisuus

  • Armellini-Colombo, Guida alla letteratura italiana, s. 4-211 Kommentoidut tekstit: Dante, Divina Commedia: 2 laulua Infernosta ja 1 Purgatoriosta, sekä otteita Petrarcan, Boccaccion, Machiavellin, Arioston teoksista (opettajan ohjeiden mukaan).

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus/essee
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Tentti
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus/essee
Suorituskieli:
italia
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus

Kirjallisuus:
  • Armellini-Colombo, Guida alla letteratura italiana, s. 4-211 Kommentoidut tekstit: Dante, Divina Commedia: 2 laulua Infernosta ja 1 Purgatoriosta, sekä otteita Petrarcan, Boccaccion, Machiavellin, Arioston teoksista (opettajan ohjeiden mukaan).
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Suorituskieli:
italia
Työskentelytavat:

Tentti

Oppimateriaalit:

Armellini-Colombo, Guida alla letteratura italiana, s. 4-211 Kommentoidut tekstit: Dante, Divina Commedia: 2 laulua Infernosta ja 1 Purgatoriosta, sekä otteita Petrarcan, Boccaccion, Machiavellin, Arioston teoksista (opettajan ohjeiden mukaan).

Opetus