ITAA122 Suullinen ilmaisu 2 (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Erilaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Painopistena on kielellisten kulttuurierojen tiedostaminen ja niiden analysoiminen

Suoritustavat

Ryhmätyöskentely, harjoitustehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Arvosana annetaan harjoitusten perusteella.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan suullinen ilmaisutaito vahvistuu ja syvenee, niin virallisissa kuin epävirallisissakin kielenkäyttötilanteissa.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa puhua hyvin italiaa
  • osaa toteuttaa kulttuuriin liittyvän tehtävän


Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • kyky työskennellä ryhmässä yhteistoiminnallisesti
  • kyky ilmaista perusteltuja mielipiteitä italiaksi

Lisätietoja

Osallistuttava 80%:iin opetuksesta.

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistuttava 80%:iin opetuksesta.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Arvosana annetaan harjoitusten perusteella.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Arvosana annetaan harjoitusten perusteella.
Suorituskieli:
italia
Työskentelytavat:

Ryhmätyöskentely, harjoitustehtävät.

Ei julkaistua opetusta