ITAA1001 Italian kielioppi 2 (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Italian kielen morfologia ja syntaksi.

Suoritustavat

Joko kontaktiopetus tentteineen ja harjoitukset tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus

Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti:
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa hyvin italian kielen morfologian ja syntaksin
 • osaa tuottaa normatiivisesti oikeita italian lauseita ja muotoja ja analysoida niitä
 • tunnistaa ja selittää omia ja toisten tekemiä kielioppivirheitä
 • kykenee soveltamaan saamaansa tietoa käytännön kielenkäyttötilanteissa
 • oppii tuntemaan kieliopilliset erot äidinkielensä ja italian välillä

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • ongelmanratkaisutaidot
 • kyky ymmärtää ja hyväksyä kielten ja kulttuurien väliset erot

 • kyky nähdä opiskellut asiat laajemmassa kontekstissa

Esitietojen kuvaus

Perusopintojen kielioppikurssin suoritus.

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

Luca Serianni, Grammatica italiana, s. 515-686

Kirjallisuus

 • Luca Serianni, Grammatica italiana

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus, harjoitukset, tentti
Arviointiperusteet:
Tenttisuoriutuminen
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjatentti
Arviointiperusteet:
Tenttisuoriutuminen
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoriutuminen
Suorituskieli:
italia
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, tentti

Oppimateriaalit:

Luca Serianni, Grammatica italiana, s. 515-686

Kirjallisuus:
 • Luca Serianni, Grammatica italiana
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoriutuminen
Suorituskieli:
italia
Työskentelytavat:

Itsenäiset harjoitukset, tentti

Oppimateriaalit:

Luca Serianni, Grammatica italiana, s. 515-686

Kirjallisuus:
 • Luca Serianni, Grammatica italiana

Opetus