ITAA1000 Tekstitaidot A (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan kontrastiivisesti italian kielioppia ja sanastoa kirjallisten harjoitusten avulla. 

Erityyppisten italiankielisten tekstien välittäminen suomen kielelle. Erityyppisten suomenkielisten tekstien välittäminen italian kielelle.

Suoritustavat

Kirjalliset harjoitukset ja tentti. Harjoitustekstit, jotka valmistetaan etukäteen kotona ja tarkastetaan opettajan johdolla. Yksilö- ja ryhmätyötä. Kurssi sisältää monipuolisia kirjoitusharjoituksia kuten, tiivistelmiä ja referaatteja italiaksi/suomeksi. Tekstit valmistetaan etukäteen ja tarkastetaan opettajan johdolla.

Ulkomaalaisten opiskelijoiden ei tarvitse suorittaa kurssia italiasta suomeen käännöksenä, vaan kurssin suoritustavasta sovitaan opettajan kanssa.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti:

50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5 

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • kykenee ymmärtämään suhteellisen vaikeita erityyppisiä italiankielisiä tekstejä
 • osaa rakentaa kieliopillisesti korrekteja italiankielisiä lauseita suomenkielisen tekstin pohjalta.
 • osaa rakentaa kieliopillisesti korrekteja suomenielisiä lauseita italiankielisen tekstin pohjalta
 • osaa selittää italian kielellä erilaisten suomenkielisten tekstien sisällön
 • osaa selittää suomen kielellä erilaisten italiankielisten tekstien sisällön
 • pystyy kirjoittamaan italiaksi yksinkertaista asiatekstiä, tiivistelmiä ja referaatteja ja osaa käyttää uutta sanavarastoa
 • osaa käyttää syntaktisia rakenteita joustavasti
 • kykenee oivaltamaan tarpeeksi hyvin tekstien tyyliseikkoja

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
 • ryhmätyötaidot
 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
 • kyky ymmärtää, tiivistää ja selittää tekstin sisältö

Lisätietoja

Osallistuttava 80%:iin opetuksesta.

Pakolliset esitiedot

 • Esitietoryhmä 1
 • TAI
 • Esitietoryhmä 2
  • ITAP123 Tekstitaidot 1 (3 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle
  • ITAP124 Tekstitaidot 2 (3 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle

Oppimateriaalit

Kurssivihko

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kirjalliset harjoitukset ja tentti. Osallistuttava 80%:iin opetuksesta.
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Suorituskieli:
italia
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, kirjalliset harjoitukset, tentti

Oppimateriaalit:

Kurssivihko

Opetus