TJTAINERI Tietojärjestelmätieteen aineopinnot valinnaisina opintoina (35+ op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Informaatioteknologia (IT) ja digitaaliset palvelut ovat nykyisin kriittinen osa yritysten ja organisaatioiden toimintaa. Samoin IT vaikuttaa lähes kaikilla elämämme osa-alueilla, silloinkin kun emme sitä välttämättä huomaisikaan. Teknologia ja sen tarjoamat mahdollisuudet kehittyvät kasvavalla vauhdilla. Osaajille on tarvetta nyt ja tulevaisuudessa. Tietojärjestelmätieteessä ollaan kiinnostuneita informaatioteknologian hyödyntämisestä niin organisaatioiden toiminnassa kuin yksilöiden arjessakin. Tavoitteena on ymmärtää tietojärjestelmiä kokonaisvaltaisesti niiden suunnittelun ja kehittämisen sekä toisaalta käytön ja käyttäjien näkökulmista. Tietojärjestelmätieteen opetus ja tutkimus keskittyvät esimerkiksi tietojärjestelmien kehittämiseen, ohjelmisto- ja palveluliiketoimintaan, ihmisen ja tietokoneen väliseen vuorovaikutukseen, teknologian käyttöön arjessa ja vapaa-ajalla sekä tietoturvaan liittyviin kysymyksiin.

Osaamistavoitteet

Tietojärjestelmätieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää ohjelmistoihin, teknologioihin sekä niihin perustuviin tietojärjestelmiin ja digitaalisiin palveluihin liittyviä mahdollisuuksia ja problematiikkaa kokonaisvaltaisesti. Hän osaa suunnitella, rakentaa ja konsultoida kestäviä, innovatiivisia ja kustannustehokkaita IT-ratkaisuja, jotka tukevat niin organisaatioiden kuin yksilöidenkin tarpeita ja mahdollistavat uudenlaisia toimintatapoja. Tietojärjestelmätiede antaa opiskelijalle valmiuksia toimia asiantuntijana sekä asiakas- että toimittajarooleissa ja tulkkina näiden välillä. Opiskelijalla on käytännön valmiuksia toimia hieman vaativammissakin IT:n hallinnointiin ja suunnitteluun sekä ohjelmistokehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Lisäksi hänellä on valmiuksia käsitellä ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen liittyviä teemoja. 

Rakenne

Valitse kaikki (35+ op)