Saksa: Deutsch für die Zukunft

Deutsch für die Zukunft näyttöreittinä yliopisto-opintoihin

Haluatko kehittää saksan kielen taitoasi? Kerrata, virkistää, laventaa ja syventää aiemmin oppimaasi? Valmistautua ylioppilaskokeisiin? Tai hakeutua opiskelemaan saksaa yliopistossa?

Deutsch für die Zukunft (2 op) on saksaa jo aiemmin opiskelleille suunnattu maksuton verkkokurssi, jonka voit suorittaa joustavasti osana lukio-opintojasi, välivuoden aikana tai vaikkapa AMK-opintojen tai työn ohessa. Halutessasi voit hyödyntää sitä myös ns. näyttöreittinä yliopisto-opintoihin.

Kurssilla kehitetään monipuolisesti kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia ja tutustutaan saksankielisiin maihin ja niiden kulttuurielämään. Kurssi on tarkoitettu kaikille saksan kielen opiskelusta kiinnostuneille, riittävät pohjatiedot omaaville oppijoille. Erityisen hyvin se soveltuu lukio-opiskelijoille ja saksan kielen ja kulttuurin yliopisto-opinnoista kiinnostuneille.

Kurssi suoritetaan verkkokurssina opettajan ohjauksella henkilökohtaisesti laadittavan aikataulun mukaisesti. Oppiminen tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä, ohjauksessa ja palautekeskusteluissa käytetään myös Zoom-verkkotapaamistyökalua. Kurssin kuluessa saat oppimisesi tueksi yksilöllistä ohjausta ja henkilökohtaista palautetta. Kurssin opettaja on syntyperäinen saksalainen ja osaa hyvin suomea.

Lisätietoa näyttöreitistä

Kurssin puitteissa voit halutessasi myös hakeutua saksan kielen ja kulttuurin yliopisto-opintoihin Jyväskylän yliopistoon ilman valintakoetta tai todistusvalinnassa määriteltyjä kynnysehtoja seuraavalla tavalla:

  • Opinto-oikeuden Kieliasiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelmaan voit saada suorittamalla kurssin näyttötehtävän hyväksytysti (edellyttää, että olet hakukelpoinen). Kuvauksen Kieliasiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelmasta löydät täältä. Tarkempaa tietoa opiskelusta, työllistymismahdollisuuksista ja opintoihin hakeutumisesta saat halutessasi kurssille ilmoittauduttuasi kurssin vastuuopettajalta.
  • Mikäli sinua kiinnostaa tulevaisuus saksan kielen opettajana tai kielikouluttajana, voit hakeutua Kielten aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelmaan. Hyväksytysti suoritettu näyttötehtävä korvaa valintakokeen tai todistusvalinnan kynnysehdot, jolloin opiskelupaikan saadaksesi sinun tarvitsee läpäistä enää vain soveltuvuushaastattelu (edellyttää, että olet hakukelpoinen). Tarkempia tietoja soveltuvuushaastattelusta, opiskelusta ja opintoihin hakeutumisesta saat halutessasi kurssille ilmoittauduttuasi kurssin vastuuopettajalta.

Huomaa, että opintojakso ei sovellu esim. avoimen yliopiston väylähaussa vaadittaviin viestintä- ja kieliopintoihin.

Kurssin tarkempiin tietoihin pääset klikkaamalla opintojakson nimeä alla ja valitsemalla Ilmoittaudu opintoihin -välilehden.