SAXP1114L Deutsch für die Zukunft (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Haluatko kehittää saksan kielen taitoasi? Kerrata, virkistää, laventaa ja syventää aiemmin oppimaasi?

Kuvaus

Haluatko kehittää saksan kielen taitoasi? Kerrata, virkistää, laventaa ja syventää aiemmin oppimaasi? Valmistautua ylioppilaskokeisiin? Tai hakeutua opiskelemaan saksaa yliopistossa?

Deutsch für die Zukunft on saksaa jo aiemmin opiskelleille suunnattu maksuton verkkokurssi, jonka voit suorittaa joustavasti osana lukio-opintojasi, välivuoden aikana tai vaikkapa AMK-opintojen tai työn ohessa. Halutessasi voit hyödyntää sitä myös ns. näyttöreittinä yliopisto-opintoihin (ks. tarkemmin alla kohdasta Lisätietoja).

Kurssilla kehitetään monipuolisesti kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia ja tutustutaan saksankielisiin maihin ja niiden kulttuurielämään. Aihepiireinä ovat: A: koulutus ja työelämä Saksassa, B: saksankieliset maat ja C: saksankielinen musiikki ja kirjallisuus. Kurssi on tarkoitettu kaikille saksan kielen opiskelusta kiinnostuneille, riittävät pohjatiedot omaaville oppijoille. Erityisen hyvin se soveltuu lukio-opiskelijoille ja saksan kielen ja kulttuurin yliopisto-opinnoista kiinnostuneille. Jos suoritat kurssin osana lukio-opintojasi, varaa kurssin suorittamiseen 1-2 lukion jaksoa. Ajankohdaksi suosittelemme lukion kolmannen vuoden syksyä. 

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • on tutustunut saksankielisten maiden yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyviin ilmiöihin
  • osaa aiempaa paremmin ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti saksan kielellä
  • osaa hyödyntää opettajan antamaa palautetta kielitaitonsa kehittämisessä 

Lisätietoja

Deutsch für die Zukunft näyttöreittinä yliopisto-opintoihin: Kurssin puitteissa voit halutessasi myös hakeutua saksan kielen ja kulttuurin yliopisto-opintoihin Jyväskylän yliopistoon ilman valintakoetta tai todistusvalinnassa määriteltyjä kynnysehtoja seuraavalla tavalla:

Opinto-oikeuden Kieliasiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelmaan voit saada suorittamalla kurssin näyttötehtävän hyväksytysti[1]. Kuvauksen Kieliasiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelmasta löydät täältä https://www.jyu.fi/fi/tule-opiskelemaan/tutustu-aloihimme/kielet-viestinta-ja-journalistiikka/monialaisen-kieliasiantuntijan-opinnot. Tarkempaa tietoa opiskelusta, työllistymismahdollisuuksista ja opintoihin hakeutumisesta saat halutessasi kurssille ilmoittauduttuasi. Asiasta kiinnostuneille tarjoamme kurssin puitteissa myös maistiaisia ohjelman opintotarjonnasta ja mahdollisuuden tutustua opetushenkilöstöön.

Mikäli sinua kiinnostaa tulevaisuus saksan kielen opettajana tai kielikouluttajana, voit hakeutua Kielten aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelmaan https://www.jyu.fi/fi/tule-opiskelemaan/tutustu-aloihimme/kielet-viestinta-ja-journalistiikka/kielten-aineenopettajan-opinnot. Hyväksytysti suoritettu näyttötehtävä korvaa valintakokeen tai todistusvalinnan kynnysehdot, jolloin opiskelupaikan saadaksesi sinun tarvitsee läpäistä enää vain soveltuvuushaastattelu[2]. Tarkempia tietoja soveltuvuushaastattelusta, opiskelusta ja opintoihin hakeutumisesta saat halutessasi kurssille ilmoittauduttuasi. Asiasta kiinnostuneille tarjoamme kurssin puitteissa myös maistiaisia ohjelman opintotarjonnasta ja mahdollisuuden tutustua opetushenkilöstöön.


[1] Edellyttää, että olet hakukelpoinen.

[2] Edellyttää, että olet hakukelpoinen.

Esitietojen kuvaus

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2.2 tai parempi. Taitotasokuvaukset löydät täältä https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kielitaidon_tasojen_kuvausasteikko.pdf

Oppimateriaalit

Kaikki tarvittavat materiaalit löytyvät Moodlesta. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kurssi suoritetaan verkkokurssina opettajan ohjauksella henkilökohtaisesti laadittavan aikataulun mukaisesti. Alkuohjauskeskustelut käydään syyslukukauden toteutukselle ilmoittautuneiden kanssa elo-syyskuussa, kevätlukukauden toteutukselle ilmoittautuneiden kanssa tammikuussa. Oppiminen tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä, josta löytyvät kurssin materiaalit ja tehtävät. Ohjauksessa ja palautekeskusteluissa käytetään myös Zoom-verkkotapaamistyökalua. Tehtävätyyppeihin sisältyy mm. lukemista, kirjoittamista, kuullunymmärtämistä, rakenne- ja sanastotehtäviä, suullisia harjoituksia ja oppimispäiväkirjan laatimista. Kurssin kuluessa saat oppimisesi tueksi yksilöllistä ohjausta ja henkilökohtaista palautetta. Kurssin opettaja on syntyperäinen saksalainen ja osaa hyvin suomea.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
saksa, suomi
Ei julkaistua opetusta