LLTKOKSYV Liikunta ja sairaudet -moduuli (15–17 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Liikuntalääketieteen syventävän tason moduuli on suunnattu ennen kaikkea terveystieteiden tai liikuntatieteiden opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaattivaiheen opinnot. 

Osaamistavoitteet

Liikuntalääketieteen syventävän moduulin suoritettuaan opiskelija

  • osaa arvioida liikunnan aloittamiseen liittyviä riskejä eri ikäryhmissä
  • osaa arvioida liikunnan vaikutuksia ja riskejä sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa sekä osaa soveltaa turvallisen ja tehokkaan liikunnan annostelun periaatteet eri kohderyhmille.
  • osaa käyttää erilaisia liikunta-aktiivisuuden mittareita ja arvioida niiden luotettavuutta sekä soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin
TAI
  • ymmärtää terveys ja hyvinvointiteknologian perusteita ja osaa arvioida tuotekehityksen eri vaiheita ja teknologian turvallisuutta

Esitietojen kuvaus

Vaaditut edeltävät opinnot on ilmoitettu opintojaksojen esitiedoissa. 

Lisätietoja

Mikäli opintojaksoille on halukkaita osallistujia enemmän kuin voidaan ottaa mukaan, on etuoikeus osallistumiseen niillä opiskelijoilla, joiden opetussuunnitelmassa ko. opintojakso on pakollisena osana.

Rakenne

Valitse kaikki