KPTOHTKOK Oppimista ja hyvinvointia tukevat interventiot (20–25 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos, Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä
Hakuohje:

Oppimista ja hyvinvointia tukevat interventiot -moduuli on tarkoitettu erityispedagogiikan ja psykologian tutkinto-ohjelmien opiskelijoille. 
Hakuohje: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/kat/opiskelu/temaattiset-moduulit

Avainteksti

Temaattinen moduuli erityispedagogiikan ja psykologian tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla
  • on valmiudet interventioiden toteuttamiseen monialaisena yhteistyönä ja hän tuntee interventioiden vaikuttavuuden arviointimenetelmiä
  • on perustiedot keskeisistä tutkimusnäyttöön perustuvista psyykkisen hyvinvoinnin tukemisen menetelmistä sekä tuen toteuttamisesta
  • on perustiedot tutkimusnäyttöön perustuvien oppimisen ja koulunkäynnin tukemisen keinoista sekä tuen toteuttamisesta

Esitietojen kuvaus

PSYA140 Kliininen psykologia II tulee suorittaa ennen PSYS3301 tai PSYS4200 opintojaksoille osallistumista. 

Lisätietoja

Oppimista ja hyvinvointia tukevat interventiot -moduuli on tarkoitettu erityispedagogiikan ja psykologian tutkinto-ohjelmien opiskelijoille. Moduulia suorittamaan otetaan vuosittain 10 opiskelijaa, 5 opiskelijaa kummastakin koulutuksesta. Ohjeet moduuliin ilmoittautumiseen julkaistaan verkossa kasvatustieteiden laitoksen opiskelu-sivuilla

Rakenne

Valitse väh. 20 op