KAHVAKOK Kulttuurialan hallinto, verkostot ja vaikuttaminen (25 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Avainteksti

Opintokokonaisuus syventää monipuolisesti kulttuurialan moninaisissa hallinto- ja johtotehtävissä tarvittavaa osaamista.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää, mitä kaikkea taide-, kulttuuri-, kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristöpolitiikka merkitsevät;
  • hallitsee suomalaisen taide-, kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristöpolitiikan perusteet, rakenteet, rahoitusmekanismit ja nykytrendit;
  • tietää taide- ja kulttuurilaitokset sekä muut kulttuurialan keskeiset toimijat ja on perehtynyt näiden asemiin, rooleihin, rahoitukseen, toimintatapoihin, suhteisiin ja keskinäiseen vuorovaikutukseen;
  • tuntee politiikkaan vaikuttamisen keinot ja kykenee yhteiskunnallisesti vaikuttavaan kulttuurityöhön;
  • hallitsee alan tietoarkkitehtuurin perusteet ja tiedolla vaikuttamisen mekanismit;
  • on perillä alan ajankohtaisesta tutkimuksesta.

Osaaminen kehittyy kursseilla opiskelijan omaan työasemaan ja työelämäsuunnitelmiin peilaten.

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)