KUMS4015 Taidepolitiikka (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Järjestävä organisaatio:
Historian ja etnologian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson aikana käsitellään taidepolitiikan kysymyksiä hallinnon, taidelaitosten, taiteilijoiden ja yleisöjen näkökulmista. Tärkeässä roolissa on sen tarkastelu, mikä taiteessa on poliittista ja miten taiteellisen toiminnan avulla voidaan tehdä politiikkaa.

Tutkinto-opiskelijat suorittavat jakson verkkokurssina.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää, mitä taidepolitiikka ja taiteen poliittisuus merkitsevät
  • ymmärtää taidepolitiikan rakenteet, toimijat, asemat ja suhteet
  • hallitsee taidepolitiikan tutkimuksen aineistot, teorian ja metodologian.

Oppimateriaalit

Vastuuopettaja ilmoittaa oppimateriaalin.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Vastuuopettajana Miia Huttunen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Verkkokurssi, joka koostuu videoluennoista, luettavasta kirjallisuudesta ja oppimistehtävistä. 

Opetus