EDFMETKOK Metodiopinnot (15 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä
Hakuohje:

Moduuliin haetaan opinto-oikeus EduFuturan kautta

Kuvaus

Moduuli vahvistaa ja täydentää eri koulutusorganisaatioiden metodikoulutusta luoden opiskelijoille ymmärrystä tiedontuottamisen ja metodien soveltamisen erilaisista lähtökohdista. Lisäksi moduuli tukee opiskeluiden jatkamista yliopistossa ammattikorkeakoulussa suoritetun tutkinnon jälkeen, sillä moduuliin sisältyvillä opinnoilla voi korvata yliopiston metodologiakoulutukseen kuuluvia sisältöjä.

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuan opiskelijat ymmärtävät metodien soveltamisen toisistaan poikkeavat lähtökohdat erilaisissa asiantuntijuuden ja tutkimuksen toimintaympäristöissä, kuten työprosessien kehittämisessä ja perustutkimuksessa. Opiskelijat osaavat käyttää tavallisimpia kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmetodeja ja hyödyntää tutkimuksellista otetta työelämän toimintatapojen uudistamisessa.

Lisätietoja

Moduuliin ilmoittaudutaa EduFuturan kauttaa (ks. https://edufutura.fi/opiskelijalle/ ).

Rakenne

Valitse kaikki (14–15 op)