BENGENKOK Evoluutiogenetiikan temaattinen moduuli (20 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Evoluutiogenetiikan temaattinen kokonaisuus tarjoaa evoluutiogenetiikan perusteet motivoituneille opiskelijoille, jotka haluavat ymmärtää evoluution ja geneettisten keskeisen teemat. Kokonaisuudessa opinnot käsitellevät perinnöllisyydestä, mutaatiosta, luonnollisesta valinnasta ja satunnaisajautuminen ja kuinka tätä tietoa voidaan soveltaa luonnollisten populaatioiden ymmärtämiseen. Paketti valmistaa sinut soveltamaan tietosi myös muille aloille.

Osaamistavoitteet

Temaattinen kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija, 

  • osaa kuvailemaan solun keskeiset rakenneosat ja niiden toiminnan ja ymmärtää selkeästi perinnöllisen informaation kulun solun sisällä ja solun aineenvaihdunnan tärkeimmät periaatteet.
  • osaa evoluutiobiologia perusteoriat ja tietää miten perusteorioita testataan evoluutiobiologian eri alueilla
  • hallitsee klassisen genetiikan ja molekyylibiologian peruskäsitteet, ymmärtää geenien toiminnan säätelyn ja kehitys- ja molekyyligenetiikan perustana olevat prosessit.
  • hallitsee bioinformatiikan perusmenetelmät ja osaa hakea ja tulkita eri aineistoja DNA-, RNA-, ja proteiinitasolla.

  • määritellä populaatiogenetiikan peruskäsitteet mukaan lukien geneettinen muuntelu, Hardy-Weinbergin tasapaino ja erilaisten evoluutiotekijöiden (sukusiitos, valinta, mutaatiot, sattuma ja migraatio) vaikutukset ja yhteisvaikutukset luonnonpopulaatioissa.

Rakenne

Valitse kaikki (20 op)