BENA2024 Populaatiogenetiikka (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Genetiikan vaihtelu populaatioissa.

Kuvaus

 • luennot: 10 luentoa (á 2 t); opiskelijat tekevät luennoilla oppimista edesauttavia tehtäviä (simulaatiot)
 • kotitehtävät: ymmärtämistä testaavaa laskutehtävät
 • harjoitustyöt: data analyysi (4-8 t / per opiskelija) + itsearviointi
 • journal club: parityönä (tai yksin), opiskelijat lukevat yksi tieteellisen artikkelin ja reflektoivat heidän oppimistaan
 • tentti: 2-3 essee kysymykset + 2-3 laskutehtävät

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä populaatiogenetiikan peruskäsitteet mukaan lukien geneettinen muuntelu, Hardy-Weinbergin tasapaino ja erilaisten evoluutiotekijöiden (sukusiitos, valinta, mutaatiot, sattuma ja migraatio) vaikutukset ja yhteisvaikutukset luonnonpopulaatioissa.
 • seiltää millainen yhteys em. tekijöillä on luonnossa tapahtuvan adaptaation ja lajiutumisen kanssa.
 • soveltaa saatua ymmärrystä tieteellisten tulosten tulkintaan.
 • simuloida yllämainittujen tekijöiden vaikutuksia populaatioiden alleelifrekvensseihin yksinkertaisten tietokoneohjelmien avulla
 • ratkoa populaatiogenetiikkaan liittyviä tehtäviä.
 • tehdä pienimuotoinen populaatiogenetiikan data analyysin. 

Lisätietoja

opetus kieli on englanti; tentti ja osa oppimateriaalit saatavilla suomeksi

Esitietojen kuvaus

BENA2004 tai hyvä genetiikka pohja

Oppimateriaalit

diat ja muut open access tekstit saatavilla Moodle verkkoalustasta

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistumassa opetukseen sisältää luennot, laskutehtävät, harjoitustyöt, tieteellisen artikkelin lukeminen ja reflektointi ja tentti
Arviointiperusteet:
laskutehtävät 5%; harjoitustyöt ja tehtävät 10%; journal club tehtävä 10%, tentti 75% kokonaisarvosanosta
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Tentti, kurssin tenttipäivänä tai rästitenttina
Arviointiperusteet:
Tentin arvosana perustuu tenttipisteisiin. Hylätty (0): < 50 % kokonaispisteistä; Välttävä (1): ≥ 50 % kokonaispisteistä; Tyydyttävä (2): > 60 % kokonaispisteistä; Hyvä (3): > 70 % kokonaispisteistä; Kiitettävä (4): > 80 % kokonaispisteistä; Erinomainen (5): > 90 % kokonaispisteistä
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
laskutehtävät 5%; harjoitustyöt ja tehtävät 10%; journal club tehtävä 10%, tentti 75% kokonaisarvosanosta
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Osallistumassa opetukseen sisältää luennot, laskutehtävät, harjoitustyöt, tieteellisen artikkelin lukeminen ja reflektointi ja tentti

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (4 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Hylätty (0): < 50 % kokonaispisteistä; Välttävä (1): ≥ 50 % kokonaispisteistä; Tyydyttävä (2): > 60 % kokonaispisteistä; Hyvä (3): > 70 % kokonaispisteistä; Kiitettävä (4): > 80 % kokonaispisteistä; Erinomainen (5): > 90 % kokonaispisteistä
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Tentti, kurssin tenttipäivänä tai rästitenttina

Ei julkaistua opetusta