AIKPEA Aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Avainteksti

Rakenna osaamistasi Aikuiskasvatustieteen perusopintojen avulla. Opinnoissa syvennyt monipuolisesti oppimisen ja osaamisen kehittämiseen aikuisuudessa.

Kuvaus

 • Aikuisen elämänkulku
 • Aikuisen kehitys, ajattelu ja oppiminen yksilöllisestä ja yhteisöllisestä näkökulmasta
 • Aikuinen oppija muuttuvan yhteiskunnan ja työelämän vaatimusten keskellä
 • Aikuiskasvatustiede tutkimuksena
 • Asiantuntijuus ja ammatillinen toimijuus työssä
 • Aikuiskasvatustieteen teemat suhteessa käytäntöön ja kehittämiseen pedagogisen tai työelämän kehittämishankkeen muodossa
Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

 • hahmottaa aikuiskasvatustieteeseen kytkeytyviä yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
 • tunnistaa kokemuksiaan, käsityksiään, tunteitaan ja toimintatapojaan vuorovaikutuksessa
 • osaa tarkastella asiantuntijuuden rakentumista aikuiskasvatustieteen alalla
 • osaa jäsentää aikuiskasvatusalan ilmiöitä tieteellisesti
 • pystyy hahmottamaan ja jäsentämään pedagogisen tai työelämän kehittämishankkeen omaksumansa aikuiskasvatustieteellisen teoriataustan avulla

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)