Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaatti- ja maisterikoulutus

Tyyppi:
Alempi ja ylempi tutkintokoulutus
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Rakenne