Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaatti- ja maisterikoulutus

Tyyppi:
Alempi ja ylempi tutkintokoulutus
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Rakenne