Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaatti- ja maisterikoulutus

Tyyppi:
Alempi ja ylempi tutkintokoulutus
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Rakenne