YMAA2170 Sosiaalinen markkinointi (4–6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sosiaalinen markkinointi (social marketing) on lähestymistapa, joka tuo markkinointiajattelun sekä tehokkaat markkinoinnin työkalut hyvinvoinnin, terveyden ja yhteiskunnallisen hyvän edistämiseen. Myynnin kohteena perinteisten tuotteiden sijaan on käyttäytymisen muutos. Tavoitteena on ohjata ja kannustaa ihmisiä tekemään parempia päätöksiä jotka hyödyttävät niin yksilöä kuin myös yhteiskuntaa.

Tällä kurssilla perehdytään sosiaalisen markkinoinnin lähestymistapaan sekä strategisella että taktisella tasolla. Kurssilla tutustutaan sosiaaliseen markkinointiin lähestymistapana, siinä käytettyihin teorioihin sekä sovelluksiin.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää sosiaalisen markkinoinnin periaatteet niin strategisella kuin operatiivisella tasolla
• ymmärtää mihin ja miten lähestymistapaa voidaan soveltaa
• osaa soveltaa lähestymistapaa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen

Lisätietoja

Avoin yliopisto: opintojakso suoritetaan 5 opintopisteen laajuisena.

Esitietojen kuvaus

Liiketoimintaosaamisen perusteet, YMAA2110 Kuluttajakäyttäytyminen

Oppimateriaalit

Kirja, artikkelit ja caset.

Kirjallisuus

  • French, J. & Gordon, R. (2015). Strategic Social Marketing. 1st ed. Sage; ISBN: 978-1-44624-861-4

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4–6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus