YMAA2140 International Marketing (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

The course offers basic knowledge and understanding of key issues in international marketing

Kuvaus

International marketing environment
Sources of international marketing data
Internationalization process
Market entry strategies
Designing, implementing and coordinating an international marketing programme

Osaamistavoitteet

On successful completion of the course, students will be able to:
Develop insights into how differences in global economic, cultural, social, political, and legal environments can affect marketing decisions.
Discover sources of information for exploring and evaluating international markets.
Identify and analyse opportunities within global marketing environments.
Develop strategic thinking in the complex and dynamic business context faced by the contemporary global marketing executives and managers.
Develop knowledge and skills to analyse cross-cultural variables and their impact on international marketing.
Develop knowledge and skills to designing, implementing and coordinating international marketing programme

Lisätietoja

Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Esitietojen kuvaus

Basic Business Studies.

Oppimateriaalit

Additional reading may be assigned to supplement text readings.

Kirjallisuus

  • Czinkota, M.R., Ronkainen I.A. & Zvobgo, G. 2011. International Marketing. Cengage Learning EMEA.; ISBN: 978-1-4080-0923-9
  • Hollensen, S. 2011. Global marketing: a decision-oriented approach. Financial Times Prentice Hall.; ISBN: 978-0-273-72622-7

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
0-5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti

Opetus