YLAA3120 Kirjanpito ja verotus (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kirjanpitoa, tilinpäätöstä, yritysverotusta ja verotusmenettelyä koskeva lainsäädäntö, tilinpäätös- ja verosuunnittelu, eri yritysmuotojen verotus, tilinpäätöksen laatiminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson lopussa opiskelija osaa:
-soveltaa tilinpäätöksen laatimista sääteleviä keskeisiä normeja
-arvioida yrityksen tilinpäätösinformaation merkityksen eri sidosryhmille
-suunnitella ja toteuttaa yrityksen tilinpäätös ottaen huomioon verotus sekä eri sidosryhmien odotukset

Tavoitteena metataitojen kuten itsereflektoinnin, ongelmanratkaisun, kriittisen ajattelun ja vastuullisuuden kehittäminen.


Esitietojen kuvaus

YTTP1130 Laskentatoimen perusteet (5 op) tai vastaavat opinnot sekä YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta (6 op) tai vastaavat opinnot

Suositellut esitiedot

Kirjallisuus

  • Leppiniemi J. & Walden R. 2014. Tilinpäätös- ja verosuunnittelu. Uusin painos kirjasta.; ISBN: 9789521423116
  • Tikka, K., Nykänen, O., Juusela, J. & Viitala, T. Yritysverotus I-II. Uusin painos kirjasta. Päivitetty versio kirjallisuudesta saatavana yliopiston verkon kautta.; ISBN: 9789510939154

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin, luentotentti
Arviointiperusteet:
Tentti
Opetusajankohta:
Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus