VIJP1003 Mediamaiseman murrokset (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan mediamaiseman murroksiin ja niiden keskeisiin taustatekijöihin. Lisäksi hahmotetaan digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median keskeisiä piirteitä eri näkökulmista ja perehdytään mediamaiseman murrosten vaikutuksiin journalismissa, mediasisältöjen kuluttamisessa sekä ihmisten osallistamisessa. 

Suoritustavat 

Luennot, luentopäiväkirja ja esseetehtävä. 

Arviointiperusteet 

Oppimistehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • tuntee mediajärjestelmien sekä mediamaiseman murrokset
 • ymmärtää median digitalisoitumisen merkityksen yhteiskunnassa
 • tuntee verkkoviestinnän ja sosiaalisen median ominaispiirteet
 • ymmärtää mediamaiseman murrosten vaikutuksia median tuottamiseen ja kuluttamiseen.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta 1. vuosi viestinnän ja journalistiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.

Oppimateriaalit

Oppimistehtävissä tulee käyttää vähintään yhtä kirjallisuuslistan kirjoista.

Kirjallisuus

 • Boczkowski & Anderson (toim.) 2017. Remaking the News
 • Bruns 2018. Gatewatching and News Curation. Journalism, Social Media, and the Public Sphere
 • Deuze & Prenger (toim.) 2019. Making Media. Production, Practices, and Professions
 • Fuchs 2017 (2. uud. painos) Social Media. A Critical Introduction
 • Hanitzsch, Hanusch, Ramaprasad, de Beer (toim.) 2019. Worlds of Journalism. Journalistic Cultures Around the Globe
 • Malmelin & Villi (toim.) 2015. Mediajohtaminen – näkökulmia uudistuvaan media-alaan
 • Nordenstreng & Nieminen (toim.) 2017. Suomen mediamaisema
 • Zelizer 2017. What Journalism Could Be

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta 1. vuosi viestinnän ja journalistiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, luentopäiväkirja ja esseetehtävä

Oppimateriaalit:

Oppimistehtävissä tulee käyttää vähintään yhtä seuraavista kirjoista.

Kirjallisuus:
 • Boczkowski & Anderson (toim.) 2017. Remaking the News
 • Bruns 2018. Gatewatching and News Curation. Journalism, Social Media, and the Public Sphere
 • Deuze & Prenger (toim.) 2019. Making Media. Production, Practices, and Professions
 • Fuchs 2017 (2. uud. painos) Social Media. A Critical Introduction
 • Hanitzsch, Hanusch, Ramaprasad, de Beer (toim.) 2019. Worlds of Journalism. Journalistic Cultures Around the Globe
 • Malmelin & Villi (toim.) 2015. Mediajohtaminen – näkökulmia uudistuvaan media-alaan
 • Nordenstreng & Nieminen (toim.) 2017. Suomen mediamaisema
 • Zelizer 2017. What Journalism Could Be

Opetus