TTMP1003 Riippuvuus (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Riippuvuus ilmiönä
Riippuvuuden kehittyminen ja siihen vaikuttavat tekijät
Keskeiset aine- ja toiminnalliset riippuvuudet
Riippuvuuksien tuottamat haitat yksilö, yhteisö ja yhteiskuntatasolla
Riippuvuuksilta suojaavat tekijät
Riippuvuuksien ehkäisykeinoja

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • selittää riippuvuutta ilmiönä

  • kuvata riippuvuuden kehittymistä ja siihen yhteydessä olevia biologisia, psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä 

  • eritellä riippuvuutta terveyttä kuluttavana tekijänä 

  • tarkastella riippuvuuksien ehkäisyä ja päihteettömyyden edistämistä nuorilla yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla

Oppimateriaalit

Aalto, M., Alho, H., Kiianmaa, K. & Lindroos, L. Alkoholiriippuvuus. (toim.). 2015. 3. uudistettu painos. Duodecim. (sivut 1-62, 103-245)

Heloma, A., Kiianmaa, K, Korhonen, T. & Winell, K. (toim.) 2017. Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus. 1. painos. Duodecim. (sivut 1-112)

Tammi, T., Raento P. (toim.) 2013. Addiktioyhteiskunta: Riippuvuus aikamme ilmiönä. Gaudeamus (sivut 7-72; 147-164) 

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Itsenäinen opiskelu
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100 %
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Opetusajankohta:
Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100 %
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Itsenäinen opiskelu,
Oppimistehtävä ilmoitetusta oppimateriaalista

Oppimateriaalit:

Aalto, M., Alho, H., Kiianmaa, K. & Lindroos, L. Alkoholiriippuvuus. (toim.). 2015. 3. uudistettu painos. Duodecim. (sivut 1-62, 101-245)

Heloma, A., Kiianmaa, K, Korhonen, T. & Winell, K. (toim.) 2017. Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus. 1. painos. Duodecim. (sivut 1-112)

Tammi, T., Raento P. (toim.) 2013. Addiktioyhteiskunta: Riippuvuus aikamme ilmiönä. Gaudeamus (sivut 7-71; 147-164) tai valikoima artikkeleita riippuvuuksista

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100 %
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

 Osallistuminen erikseen ilmoitettavaan seminaaripäivään ja oppimistehtävän laatiminen luentomuistiinpanojen ja muun erikseen ilmoitettavan materiaalin perusteella.

Oppimateriaalit:

Ilmoitetaan toteutuksen Moodle-sivuilla.

Opetus