TJTA365 Tietojärjestelmätieteen tutkimusaiheita (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla käsitellään tietojärjestelmätieteen tutkimusta tiedekunnassa. Tutkimusryhmät esittelevät tiedekunnassa tehtävää tutkimusta ja sen tuloksia seminaari-istunnoissa, tuovat opiskelijoiden saataville ja luettavaksi tieteellisiä artikkeleita ja antavat tehtäväksi yksilö- tai paritehtäviä.

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen tapahtuu luentoihin ja muuhun materiaaliin perustuvilla, kurssin aikana suoritettaviin kirjallisilla yksilö- tai paritehtäviin. Muu materiaali käsittää luettavaksi annettuja artikkeleita ja videoluentoja.

Kurssi järjestetään joko eri vuosina joko kontaktiopetuksena tai kokonaan verkko-opetuksena. Mikäli se järjestetään kontaktiopetuksena, niin suorittamiseen liittyy luentojen läsnäolovaatimus (esim. 75% osalta) tai läsnäoloja korvaavat tehtävät.

Arviointiperusteet

Opiskelija saa kurssista hyväksytyn suorituksen, kun seuraavat ehdot täyttyvät: 1) Opiskelijan kaikki kirjalliset yksilö- tai paritehtävät on hyväksytty. 2) Luentojen läsnäolovaatimus täyttyy (esim. 75% osalta, allekirjoitukset nimilistoissa) tai läsnäoloja korvaavat tehtävät on hyväksytty.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on tietoinen tietojärjestelmätieteen tutkimusalueita tiedekunnassa, tuntee tutkimuksen käsitteitä ja tutkimuksen nykytilaa.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus