TJTA2020 Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan ihmisen ja tietokoneen välistä vuorovaikutusta teknologian, liiketoiminnan ja ihmisen näkökulmista.

Suoritustavat

Luennot, lopputentti.


Arviointiperusteet

Tenttimenestys.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset tekijät ihmisen ja tietokoneen välisessä vuorovaikutuksessa; tuntee ihmisen ja tietokoneen väliset rajapinnat ja niiden toiminnan; tuntee käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelun keskeiset tekijät ja osaa soveltaa niitä graafisen käyttöliittymän kontekstissa.

Esitietojen kuvaus

Ei esitietovaatimuksia.

Oppimateriaalit

Tarkentuvat kurssilla.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus