TILP100 Johdatus tilastotieteeseen (2–3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

"Kansalaisen tilastojenlukutaidosta koneoppimiseen." Kurssilla johdatellaan tilastotieteen olemukseen ja tilastotieteen rooliin empiiriisessä tutkimuksessa. Kurssi on studia generalia -tyyppinen luentosarja, eikä sillä vielä opetella tilastomenetelmiä. Sisältö: Tilastotieteen asemasta ja tehtävästä. Tieteenfilosofiaa. Todennäköisyys. Normaalijakauma. Tilastollinen testaaminen. Graafisesta ja numeerisesta esittämisestä.


Luentokurssi (3 op): luennot, luentomateriaalin lueskelua, omaa ajattelua, kurssitentti.

Verkkokurssi (2 op): itsenäistä opiskelua verkossa olevan materiaalin pohjalta. Tentitään verkkokurssin tehtävillä.

Osaamistavoitteet

Ymmärtää, miksi tilastotiede tosiaan on empiirisen (havaintoaineistoon perustuvan) tutkimuksen harjoittajan paras kaveri. Kehittää modernille kansalaiselle keskeistä tilastojen lukutaitoa. Hurmaantua sattuman viehätyksestä ja aavistaa, kuinka sitä voisi hallita. Oppia laatimaan hyviä graafisia ja numeerisia esityksiä.

Esitietojen kuvaus

Bayesläisen ajattelutavan mukaan aineisto muokkaa ennakkokäsityksiä, kunhan nämä eivät ole kategorisen ehdottomia minkään vähänkään mahdollisen suhteen. Avoimin mielin matkaan siis...

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Luentokurssi suoritetaan tenttimällä.
Arviointiperusteet:
Arvosana määräytyy tentin pistemäärästä.
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Verkkokurssi suoritetaan verkossa Moodle-ympäristössä.
Arviointiperusteet:
Arvosana määräytyy tehtävistä saadun pistemäärän perusteella.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luentokurssi (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Verkkokurssi (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus