STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Sosiaalityön ja yhteiskuntapolitiikan aineopintojen pakollinen jakso.

Kuvaus

Jaksolla tutustutaan keskeisiin sosiaalisia ongelmia ja eriarvoisuutta koskeviin teorioihin ja hahmotetaan sosiaalisten ongelmien luonnetta sekä eriarvoisuuden mekanismeja. Jaksolla perehdytään sosiaalisten ongelmien tutkimuksen keskeisiin suuntauksiin, niiden tapaan tarkastella tutkimuskohdettaan ja teorioiden soveltamiseen sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys eriarvoisuutta ja sosiaalisia ongelmia koskevasta teoriaperinteestä. Opiskelija kykenee analysoimaan yhteiskunnallisia eroja ja sosiaalisia ongelmia useasta näkökulmasta ja tuntee niitä koskevia tutkimuskeskusteluja. Hän osaa eritellä eriarvoisuutta ja syrjäytymistä sekä yhteiskunnallisina ilmiöinä että inhimillisinä kokemuksina. Opintojakso antaa valmiuden soveltaa teoreettista tietoa yhteiskunnallisten ongelmien tarkasteluun sekä kehittää ongelmanratkaisutaitoja niin työelämässä kuin yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.


Suoritetaan kaksi:

1. Therborn, Göran (2019): Eriarvoisuus tappaa. Vastapaino.

TAI

Therborn, Göran (2017): The Killing Fields of Inequality. Polity Press.


2. Meeuwisse, Anna & Hans Swärd (toim.) (2013): Perspektiv på sociala problem. 2. omarb. utg. Natur & Kultur.

TAI

Mooney, Linda A., David Knox & Caroline Schacht (2017): Understanding Social Problems. Belmont, CA: Wadsworth.

Kirjallisuus

  • Therborn, Göran (2019): Eriarvoisuus tappaa. Vastapaino. (ISBN 978-951-768-442-2 nidottu ISBN 978-951-768-509-2 verkossa)
  • Therborn, Göran (2013): The Killing Fields of Inequality. Polity Press. (ISBN 978-0-7456-6259-6 nidottu ISBN 978-0-7456-6258-9 sidottu)
  • Meeuwisse, Anna & Hans Swärd (toim.) (2013): Perspektiv på sociala problem. 2. omarb. utg. Natur & Kultur. (ISBN 978-91-27-13428-7 sidottu)
  • Mooney, Linda A., David Knox & Caroline Schacht (2013): Understanding Social Problems. Belmont, CA: Wadsworth (uusin painos). (ISBN 978-1-305-57651-3 paperback ISBN 9781473745568 verkossa)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus ja kirjallinen tehtävä.
Arviointiperusteet:
Kontaktiopetuksen ja kirjallisen tehtävän hyväksytty suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus