PEOP0500 Ajankohtainen perhetutkimus (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opiskelija voi valita itseään kiinnostavan vaihtoehdon tarjolla olevista, eri tieteenalojen perhetutkimukselle rakentuvista perheteemoista. Valinnaiset teemat perustuvat ajankohtaiseen perhetutkimukseen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt valitsemaansa perheteemaan tutkimuksen avulla. Hän pystyy tarkastelemaan ilmiötä käsitteellisesti ja tieteellisen tutkimustiedon valossa. Opiskelija oppii soveltamaan tutkimustietoa ajankohtaisessa, perhettä koskevassa keskustelussa.

Oppimateriaalit

Kunkin oppimistehtävän tai verkkokurssin lähteet liittyvät kyseiseen, valinnaiseen perheteemaan ja ne ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa tai verkkokurssilla.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävässä on hyödynnettävä vaadittavia lähteitä ja sovellettava niitä tehtävänannon mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Verkkokurssit edellyttävät aktiivista osallistumista ja kurssiin liittyvien tehtävien suorittamista.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta