MTEA044 Muut taideterapiat (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Keskeisimmät Suomessa käytössä olevat taideterapiamuodot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • nimetä yleisimmät taideterapiamuodot ja niiden keskeiset teoreettiset ja menetelmälliset käytännöt ja periaatteet

  • vertailla musiikkiterapiaa muihin taideterapiamuotoihin sekä analysoida eri taideterapiamuotojen yhtäläisyyksiä ja eroja.

Lisätietoja

Ajoitus: 9–12. [Musiikkiterapian aineopintojen on ajateltu vievän kaikkineen noin 18 kk, josta tehollista aikaa, kesälomat huomioituna on n. 16 kk. Aineopinnot on jaettu neljään pääosaan n. neljän kuukauden jaksoiksi, joista saadaan karkea ajankohtasuositus].

Esitietojen kuvaus

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Oppimateriaalit

  • Erkkilä J, Ylönen M, (toim.) (2019). Ennen sanoja – pohdintoja ruumiillisuudesta. Jyväskylä: Eino Roiha -säätiö, Suomen musiikkiterapiayhdistys ry.

  • Karkou, V. & Sanderson, P. (2006). Arts therapies, a research based map of the field.

  • Levy, F., Fried, J. & Leventhal, F. (eds.) (1995). Dance and other expressive therapies. Psychology Press.

  • Rankanen, M., Hentinen, H. & Mantere M-H. (2007). Taideterapian perusteet. Helsinki: Duodecim.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %), oppimistehtävän suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Reaaliaikainen lähiopetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta