MTEA022 Musiikki ja aivot (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Musiikin vaikutus aivoissa. Musiikin aivotutkimus (lapset ja aikuiset). Aivotutkimusmenetelmien keskeiset piirteet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää, millä tavoin musiikki ja musiikin harrastaminen vaikuttaa aivoihin

  • osaa kuvata keskeistä kirjallisuutta musiikin aivotutkimuksen alalta lapsia ja aikuisia koskien

  • osaa selittää keskeisten aivotutkimusmenetelmien toimintaperiaatteen

  • osaa löytää ja arvioida kriittisesti musiikkiterapian kannalta relevanttia aivotutkimustietoa.

Esitietojen kuvaus

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Oppimateriaalit

  • Huotilainen M. (2019). Näin aivot oppivat. PS-Kustannus.

  • Paavilainen P. (2016). Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita. Edita Publishers.

  • Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %), opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta