MTEA021 Musiikkipsykologia II (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Musiikillisen toiminnan ja persoonallisuuden väliset yhteydet. Musiikki sosiaalisena toimintana. Musiikilliset tunteet ja niiden taustalla vaikuttavat tekijät ja mekanismit.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvailla musiikillisen toiminnan ja persoonallisuuden välisiä yhteyksiä

  • osaa kuvailla musiikkia sosiaalisena toimintana, kuten yhteenkuuluvuuden vahvistajana tai kuluttajakäyttäytymisenä

  • osaa määritellä musiikkiin liittyviä tunteita ja luetella niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä ja mekanismeja

Esitietojen kuvaus

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Oppimateriaalit

  • Hallam, S.; Cross, I. & Thaut, M. (eds.) (2016). The Oxford Handbook of Music Psychology. New York: OUP. 2. edition.

  • Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %), opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta