MTEA014 Musiikkiterapian malleja ja menetelmiä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Musiikkiterapia ja erilaiset kehitykselliset ja neurologiset häiriöt ja sairaudet. Kurssilla käsitellään lasten, nuorten ja aikuisten musiikkiterapiaa. Erityisnäkökulmana on kuntoutuksen ja terapian rajapinta. Kurssilla perehdytään aihepiirin tyypillisiin teoreettisiin ja menetelmälliseen lähtökohtiin ja periaatteisiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata musiikkiterapian malleja ja menetelmiä vammaiskuntoutuksen, neurologisen musiikkiterapian sekä lasten kuntoutuksen alueilla

 • osaa selittää taustateoreettisten lähtökohtien ja menetelmällisten ratkaisujen välisiä yhteyksiä

 • omaa perusvalmiudet oppimansa soveltamiseen kliinistä käytäntöä ajatellen (esim. kliininen koulutus).

Esitietojen kuvaus

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Oppimateriaalit

 • Aldridge, D. (1996): Creative Music Therapy in the Treatment of Children with Developmental Delay. - The Arts in Psychotherapy 2, 3, 189-205.

 • Baker, F. & Tamplin, J. (2006). Music Therapy Methods in Neurorehabilitation – A Clinician’s Manual. Jessica Kingsley Publishers.

 • Bruscia, K.E. (2014). Case Examples of Music Therapy for Alzheimer's Disease. Barcelona Publishers.

 • Haapsaari, I. (2014). Silta yli synkän virran – Musiikkiterapian mahdollisuudet aivoverenkiertohäiriön kuntoutuksessa. Musiikkiterapia, 29 (1).

 • Hakomäki, H. (2007): Tarinasäveltämisen taito. PS-kustannus.

 • Lindahl-Jacobsen SL, Nygaard Pedersen I, Bonde LO, (eds.) (2019). A Comprehensive Guide to Music Therapy. Theory, Clinical Practice, Research and Training. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 2nd edition. Luku 3: Selected Music Therapy Models and Interventions.

 • McDermott, O., Orrell, M. & Ridder, H.M. (2014), Aging & Mental Health, 706-716.

 • Meadows, A. (ed.) (2011). Developments in music therapy practice. Gilsum NH: Barcelona Publishers.

 • Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %), opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (4 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta