MTEA013 Musiikkiterapian arviointi (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Musiikkiterapia-arvioinnin päämäärien ja lähestymistapojen esittelyä. Arviointimenetelmien esittelyä eri kohderyhmissä. Arviointimenetelmien käyttökuvauksia kliinisessä työssä ja tutkimustoiminnassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • selittää musiikkiterapia-arvioinnin tarkoituksen ja lähestymistapoja eri asetelmissa: asiakkaan tilanteen kartoittaminen, terapian soveltuvuuden arviointi ja tavoitteiden määrittely sekä terapian toimivuuden ja vaikutusten arviointi

  • vertailla arviointikäytänteitä eri kliinisissä kohderyhmissä ja konteksteissa

  • kuvata arviointimenetelmiä osana musiikkiterapian tutkimusta ja kliinisiä käytänteitä

  • hakeutua musiikkiterapia-arviointia koskevan uuden tiedon äärelle.

Esitietojen kuvaus

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Oppimateriaalit

• Ala-Ruona, Esa (2007). Alkuarviointi kliinisenä käytäntönä psyykkisesti oireilevien asiakkaiden musiikkiterapiassa – strategioita, menetelmiä ja apukeinoja. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto.

• Lindahl-Jacobsen SL, Nygaard Pedersen I, Bonde LO, (eds.) (2019). A Comprehensive Guide to Music Therapy. Theory, Clinical Practice, Research and Training. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 2nd edition. Luku 4.1: Referral Criteria and Clinical Practice in Music Therapy ja luku 5.2: Assessment and Clinical Evaluation in Music Therapy.

• Jacobsen SL, Waldon EG, Gattino Gustavo (eds.) (2019). Music therapy assessment: Theory, research, and application. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

• Baxter, Berghofer, MacEvan, Nelson, Peters & Roberts (2007). The Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP). Jessica Kingsley Publishers.

• Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %), opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (4 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta