LTKY4003 Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen kehittyminen (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Yksilöllisten valintojen pohjalta muodostunut tieto liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä muodostaa pohjan opintojakson arviointi- ja reflektiotehtäville

Oman osaamisen arviointi ja kehittäminen  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • arvioida liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä valitsemiensa opintojen pohjalta
  • arvioida opitun soveltamismahdollisuuksia työelämässä tai muussa yhteydessä
  • reflektoida oman osaamisen kehittymistä
  • tunnistaa tulevaisuuden jatkuvan oppimisen oppimistarpeita 

Lisätietoja

Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen kehittyminen suoritetaan opintokokonaisuuden viimeisenä opintojaksona ja se on pakollinen kaikille Liikunta ja hyvinvointiosaaminen -opintokokonaisuuden suorittaville.   

Esitietojen kuvaus

Orientaatio liikunta- ja hyvinvointiosaamiseen, Kehosta mitattava hyvinvointitieto, Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa ja lisäksi valinnaisia opintoja vähintään yhdeksän opintopistettä siten, että opintokokonaisuuden minimilaajuus täyttyy.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Itsenäinen opiskelu Moodle-oppimisympäristössä
Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää verkkokeskusteluun osallistumista ja hyväksyttyä lopputehtävää. Hyväksytyn suorituksen kriteerit on esitetty tarkemmin opintojakson Moodle-sivustolla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta