LTKA2000 Henkilökohtainen valmennus (Academic Personal Training) (10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Harjoitusasiakkuuden kokonaisuus (taustakartoitus, testaus, harjoitusohjelman suunnittelu, toteutus ja arviointi, erityistarpeiden kuten toimintakykyrajoitteiden huomiointi).

Asiakkaan käyttäytymisen muutoksen ohjaaminen, teoriasta käytäntöön.

Laadukkaan ohjauksen periaatteet.

Ravinto osana yksilöllistä hyvinvointivalmennusta – yksilöllisen ravinto-ohjauksen toteuttaminen osana harjoitusasiakkuutta.

Yrittäjyys hyvinvointialalla; myynti, markkinointi, eettisyys, palvelumuotoilu, tuotteistaminen.


Suoritustavat

Kirjatentti suoritetaan ennen muita opintoja: ACSM's Resources for the Exercise Physiologist. 2nd ed. 2op

4x2 päivää lähiopetusta ennakkotehtävät, luennot ja ja harjoitukset) 3op

Harjoitusasiakkuus/valmennussuhde 2-3kk, josta tehdään kirjallinen raportti 80 h) 3 op

Seminaari ja näyttökoe (kirjallisten raporttien purku 10 h, henkilökohtainen näyttökoe 1 h) 2 op


Arviointiperusteet

Kirjatentti 100 %

Ennakkotehtävät hyv/hyl
Näyttökoe hyv/hyl
Kirjallinen raportti hyv/hyl

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa motivoida erilaisia liikkujia ja soveltaa liikuntaohjelmia heidän tarpeisiinsa
  • osaa laatia harjoitusohjelmia ihmisen kokonaisvaltaisista hyvinvointitavoitteista yksittäiseen harjoitukseen
  • tuntee ravintovalmennuksen perusteet
  • osaa huomioida yksilölliset erityistarpeet ohjauksessa
  • nuorten, aikuisten ja ikääntyvien henkilöiden tarpeet
  • tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat, ylipaino, työuupumus 

Lisätietoja

Opiskelijat ovat hakeneet tälle opintojaksolle, osallistumisoikeus vain valituilla!

Esitietojen kuvaus

3.-4. vuoden liikuntatieteiden opiskelijoille, liikuntalääketieteen ja fysioterapian opiskelijoille.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus artikkelit ja kirjat (voi olla aikaisemmin suoritettua, käytetään ennakkotehtävissä ja kirjallisessa raportissa)

Hagger, M. Intrinsic motivation and self-determination in exercise and sport. 2007.

Liukkonen J. Psyykkinen vahvuus: mielen taitojen harjoituskirja. 2017.


Kirjatentti:

AACSM's Resources for the Exercise Physiologist. 2017. 2nd edition. American College of Sport Medicine. Wolters Kluver. ISBN/ISSN 9781496322869. Tenttialue noin 200 sivua, jotka ilmoitetaan myöhemmin.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Kirjatentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Lähiopetus (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Harjoitusasiakkuus (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Seminaari ja näyttökoe (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus