LPSP1006 Ryhmäilmiöt liikunnassa 1 (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Ryhmädynamiikkaan liittyvät käsitteelliset viitekehykset, teoriat ja tekijät. Ryhmien luonne, ryhmäilmiöt, ryhmäprosessien vaihtelu ja ryhmän kehittyminen. Ryhmätoiminnan kehittämismenetelmät liikunnassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa määritellä keskeiset ryhmäilmiöihin liittyvät käsitteet
  • tunnistaa ryhmätoiminnan lainalaisuuksia liikunnassa
  • osaa kuvata ryhmädynamiikkaan liittyviä teorioita
  • osaa nimetä ryhmätoiminnan kehittämismenetelmiä liikunnassa

Oppimateriaalit

1. Rovio, E., Lintunen, T. & Salmi, O. 2009. Ryhmäilmiöt liikunnassa. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura, 13-178, 211-251. (217 s.)

2. Artikkelilähteitä ajankohtaisesta kirjallisuudesta ja tutkimuksesta

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Verkkotentti 100% tai oppimistehtävä 100%
Valitaan 1 osa

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Kuvaus:
Verkkotentti 100 % tai oppimistehtävä 100 % (valinta tehdään Moodlessa)
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkotentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi suomeksi, online in Finnish (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Online in English (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkotentti tai oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus