LATP1026 Runoteksti ja metriikka (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso koostuu kahdesta osasta. Metriikan harjoituskurssilla tutustutaan antiikin metriikan peruskäsitteisiin ja tavallisimpiin runomittoihin sekä harjoitellaan runojen lukemista ääneen. Tekstikurssilla luetaan, selitetään ja käännetään suomeksi opettajan johdolla latinankielistä runoutta. 

Suoritustavat

 Osallistuminen metriikan harjoituskurssille (2 op) sekä tekstikurssille (3 op). Opetukseen osallistuminen ja kertauskuulustelujen suorittaminen.

Arviointikohteet

Metriikan harjoituskurssin ja tekstikurssin opetukseen osallistuminen ja näiden kertauskuulusteelut.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla harjoitellaan autenttisen latinankielisen runotekstin lukemista ja ymmärtämistä, sanakirjan käyttöä ja antiikin kulttuuriviitteiden soveltamista. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa lukea latinankielistä runotekstiä ääneen,
  • osaa analysoida runotekstiä metriikan kannalta,
  • tunnistaa tavallisimmat runomitat,
  • ymmärtää klassisen latinankielisen runotekstin luonteen, erityisesti sen lauserakenteet,
  • ymmärtää ja osaa analysoida tekstin kielellisesti ja sisällöllisesti,
  • kykenee kertomaan ja selittämään tekstin sisällön.

Oppimateriaalit

Latinan kielioppi ja jokin sanakirja. Kurssimoniste Latinalaisen metriikan peruskurssi. Muu materiaali vastuuopettajalta.

Kirjallisuus

  • PEKKANEN, Ars grammatica – Latinan kielioppi (ISBN 978-952-495-099-2).
  • STRENG, Latinalais-suomalainen sanakirja (ISBN 951-717-741-0).
  • PITKÄRANTA, Suomi-latina-suomi sanakirja (ISBN 978-952-495-473-0).
  • SIMPSON, Cassell’s Latin Dictionary. Latin-English, English-Latin (ISBN-10: 0826453783).

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen sekä metriikan kurssin että tekstikurssin opetukseen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen - metriikan peruskurssi (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen - tekstikurssi (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus