LATP006 Täydentäviä kieliopintoja (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Latina 3 ‑kurssin yhteydessä tai sen jälkeen tehtävät kotiharjoitukset. Muokatun latinankielisen tekstin kääntäminen sanakirjan avulla suomeksi ja kielioppiharjoitusten tekeminen. Palautetaan kirjallisesti.

Vaihtoehtoisena suoritustapana tekstikurssin suorittaminen, jolloin autenttista latinankielistä tekstiä selitetään ja käännetään suomeksi.

Suoritustavat

Suoritustapa 1: Itsenäinen työskentely, kirjallisesti palautettujen tehtävien suorittaminen.

Suoritustapa 2: Tekstikurssille osallistuminen ja kertauskuulustelun suorittaminen.

Arviointiperusteet

Harjoitukset tai tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- hallitsee latinan peruskieliopin ja osaa tunnistaa rakenteita tekstistä,
- osaa selittää kieliopillisten muotojen merkityksen tekstissä,
- osaa kääntää ylioppilastutkinnon (lyhyt oppimäärä) tasoista latinankielistä tekstiä sanakirjan avulla suomeksi

Oppimateriaalit

Latinan kielioppi ja jokin sanakirja. Muu materiaali vastuuopettajalta.

Kirjallisuus

  • PEKKANEN, Ars grammatica – Latinan kielioppi (ISBN 978-952-495-099-2).
  • STRENG, Latinalais-suomalainen sanakirja (ISBN 951-717-741-0).
  • PITKÄRANTA, Suomi-latina-suomi sanakirja (ISBN 978-952-495-473-0).
  • SIMPSON, Cassell’s Latin Dictionary. Latin-English, English-Latin (ISBN-10: 0826453783).

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tekstikurssin opetukseen osallistuminen ja kertauskuulustelu.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Itsenäiset kirjalliset tehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus