KUMA2015 Kulttuurialan hallinto ja kulttuurilaitokset (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Kurssi tarjoaa perustiedot suomalaisesta kulttuurialan julkisesta hallinnosta rahoituksesta sekä taide- ja kulttuurilaitoksista.

Kuvaus

Sisältö

Verkkokurssilla käsitellään kulttuuripolitiikan ja sen instituutioihin liittyviä kysymyksiä: Mitkä ovat hallinnon eri tasot, niiden organisaatiot ja keskinäiset suhteet? Kuinka päätöksiä tehdään? Miten ja millä perustein taidetta ja kulttuuria julkisesti rahoitetaan? Mitä ovat taide- ja kulttuurialan keskeisimmät instituutiot ja miten ne toimivat?

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee suomalaisen kulttuuripolitiikan hallintojärjestelmän perusasiat eli

  • Hän tuntee kulttuurin yleisimmät rahoitusmekanismit
  • Hän tietää merkittävimmät taide- ja kulttuurilaitoksen
  • Hän on perehtynyt laitosten rooleihin, rahoitukseen ja toimintaan
  • Hän on osaa käyttää kulttuuripolitiikan hallinnon ja instituutioiden tutkimusmetodologiaa

Oppimateriaalit

Vastuuopettaja ilmoittaa oppimateriaalin.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Verkkokurssi, joka koostuu videoluennoista, luettavasta kirjallisuudesta ja oppimistehtävistä.

Opetus