KOTEA365 Vuorovaikutuksellinen verkko-opetus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

verkkovuorovaikutus

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee vuorovaikutteisen verkko-opetuksen ja -ohjauksen keskeiset käsitteet ja lähestymistavat. Hän tunnistaa läsnäolon, luottamuksen ja kuuntelemisen ilmiöt verkko-oppimisympäristössä. Opiskelija osaa etsiä ja hyödyntää verkko-opetusta koskevaa uutta tutkimustietoa sekä osaa arvioida ja kehittää verkko-opetusta ja omaa verkko-opettajuutta vuorovaikutuksen näkökulmasta. Lisäksi hän osaa suunnitella vuorovaikutuksellista ja saavutettavaa verkko-opetusta.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla tutkitaan verkko-opiskelun samanaikaista ja eriaikaista vuorovaikutusta opettajien, opiskelijoiden ja ryhmien kesken. Vuorovaikutusta tarkastellaan erityisesti etäisyyden, läsnäolon, luottamuksen ja kuuntelemisen näkökulmista. Lisäksi opintojakson aikana suunnitellaan oma vuorovaikutteinen verkko-opetus- tai -ohjauskokeilu.

Esitietojen kuvaus

Perus tietotekniset taidot

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit ilmoitetaaan opintojakson alussa.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina.
Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus