KIRP323 Yleisen kirjallisuuden tuntemus (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Yleisen kirjallisuuden klassikkoteokset ja niiden kontekstit.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisinä pidettyjä klassikoita, pystyy soveltamaan oppimiaan taitoja niiden luennassa ja osaa tulkita teoksia kirjallisuushistoriallisessa kontekstissa.

Lisätietoja

Suoritetaan joko KIRP313 Kotimaisen kirjallisuuden tuntemus tai KIRP323 Yleisen kirjallisuuden tuntemus.

Kirjallisuus

 • Camus: Sivullinen
 • Flaubert: Rouva Bovary
 • Dostojevski: Rikos ja rangaistus
 • Shelley: Frankenstein
 • Sofokles: Kuningas Oidipus
 • Kafka: Oikeusjuttu
 • Cervantes: Don Quijote I
 • Boccaccio: Decamerone (esipuhe, 4., 7. ja 9. päivä)
 • Voltaire: Candide
 • Baudelaire: Pahan kukat - Les fleurs du mal (Antti Nylénin käännös); ISBN: 978-952-483-149-9
 • Brontë: Humiseva harju
 • Vartiainen, Pekka 2009: Länsimaisen kirjallisuuden historia. Helsinki: BTJ. (osat, jotka liittyvät luettavaan kaunokirjallisuuteen)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Lukupiirit kokoontuvat itseohjautuvasti opiskelijoiden keskinäisen sopimuksen mukaisesti.

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Suorituskieli:
suomi

Opetus